Lenker til faktasider om faktura, inkasso og egeninkasso

Inkassoloven

http://www.lovdata.no/all/tl-19880513-026-0.html

Inkassoforskriften

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-19890714-0562.html&emne=inkassoforskrift

Lovdata

http://www.lovdata.no/

Wikipedia sin side om egeninkasso

http://no.wikipedia.org/wiki/Egeninkasso

En blogg om egeninkasso og inkasso

http://egeninkasso.blogg.no/

Om purring og inkasso fra Bedin

http://bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_2152/hParent_0/hDKey_1

Wikipedia sin side om inkasso

http://no.wikipedia.org/wiki/Inkasso

En blogg om inkasso

http://inkasso.blogg.no/

En blogg om inkassovarselet

http://inkassovarsel.blogg.no/

Krav til betalingsoppfordring

http://betalingsoppfordring.blogg.no/

Fakta om fakturaprogram

http://fakturaprogram.blogspot.com/

Fakta om forsinkelesrente

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/renter/forsinkelsesrente-.html?id=429404

Inkassoklagenemda

http://klagenemnda.inkasso.no/