Egeninkasso betyr å kreve inn utestående krav i eget navn.

Når man bruker egeninkasso sitter man som kreditor selv igjen med alle gebyrinntektene, og man vil ha en svært høy løsningsgrad kravene sine. Med hjelp fra namsmannen vil man kunne ta beslag i lønn, trygd og/eller verdier hos skyldneren. lenge den som skylder penger har noe av verdi, eller en jobb, vil du kunne tvangsinndrevet kravet ditt.

Du kan lese mer om egeninkasso Debet AS sin hjemmeside

Debet AS
 Tlf: 95207197
 Frydenbergveien 48
0575 OSLO
E-post: post@debet.no
www.debet.no