Fremmedinkasso er når et eksternt inkassobyrå krever inn pengene for et firma eller en privatperson.

Det finnes mange inkassobyråer i Norge, men det er kun namsmannen eller rettsystemet som kan tvangsinndrive penger.

Du kan lese mer om fremmedinkasso, gebyerer, salærer o.l Norske Inkassobyråers Forening sin hjemmeside

 www.inkasso.no